STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
TURNOV

Technologie - osnovy pro první ročník
(2 hod týdně)

1.Zásady ochrany zdraví při práci
1.1 Práce s nástroji a na strojích
1.2 Ochranné pracovní pomůcky
1.3 První pomoc
2. Základní vlastnosti používaných materiálů
2.1 Fyzikální vlastnosti
2.2 Chemické vlastnosti
2.3 Mechanické vlastnosti
2.4 Technologické vlastnosti
2.5 Zkoušení technických materiálů - mechanické zkoušky
- technologické vlastnosti
- metalografické zkoušky
- zkoušení minerálů a ve zlatnictví
3. Technické materiály a polotovary - přehled
3.1 Technické slitiny železa - obecná charakteristika
3.2 Neželezné kovy a jejich slitiny - obecná charakteristika
- označování technických kovů a slitin
3.3 Hutnické polotovary - přehled polotovarů a rozměrových norem
- plechy, pásy, tyče, profily
3.4 Drahé kovy a minerály
3.5 Plasty, dřevo
3.6 Nátěrové hmoty, ředidla
3.7 Chemikálie a pomocné materiály
4. Příprava práce
4.1 Jednotky SI
4.2 Měření a orýsování - měřidla
- metodika měření
4.3 Vážení
4.4 Dělení materiálů (stříhání, sekání, řezání)
5. Ruční a strojní zpracování polotovarů, stroje
5.1 Třískové obrábění - pilování
- vrtání a řezání závitů
- broušení a leštění
- soustružení a frézování
- hoblování a obrážení
- řezné materiály a nástroje
5.2 Beztřískové obrábění - tváření
- ohýbání
- válcování
5.3 Slinování
5.4 Mazání a chlazení obrobků
5.5 Ohřev polotovarů
5.6 Čištění a příprava povrchu
6. Základy oborové technologie
6.1 Odlévání kovů - modely a formy
- formovací materiály
- postupy, materiály a vybavení litecké dílny
6.2 Rytectví - rydla
- rytecké pomůcky a přístroje
- technologické postupy
6.3 Ruční kování - nářadí, stroje a nástroje
- zařízení kovářské dílny
- technologické postupy
6.4 Zlatnictví - nářadí, nástroje a pomůcky
- strojní zařízení zlatnické dílny
- technologické postupy
6.5 Broušení - nářadí, nástroje a pomůcky
- strojní zařízení brusičské dílny
- technologické postupy
7. Moderní technologie pro zpracování materiálů
7.1 Elektroerozivní a elektrochemické obrábění
7.2 Dělení a obrábění materiálu laserem, plasmou a vodním paprskem
7.3 Základy numerického řízení strojů
8. Části strojů
8.1 Normalizace a normalizované díly
8.2 Rozebiratelná spojení
8.3 Nerozebiratelná spojení
8.4 Převody
8.5 Technické energie, druhy pohonů a přenos výkonu
9. Základy pružnosti a pevnosti
9.1 Základní pojmy a definice
9.2 Tah a tlak
9.3 Krut a vzpěr
9.4 Experimentální metody
10. Ročníková tématická práce